Aktualnie online

Goci online: 4

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 1,677,695
Najnowszy uytkownik: ymxwhzqzis

O nas

OSP w Skrzeszewie zostaa powoana do ycia w 1921 roku przez grup mieszkacw ktrej przewodzi Stefan Strus waciciel majtku Ignacpol,pose na Sejm II Rzeczpospolitej.
Czytaj wicej

SkrzeszewTUBE


Wicej filmw

Kontakt


OSP Skrzeszew
08-307 Repki
Skrzeszew tel. 998
lub 112
e-mail:
ospskrzeszew1@wp.pl

Ankieta

Jak oceniasz nowy wygld naszego serwisu?

Super!
Super!
80% [4 gosw]

Cakiem nieza
Cakiem nieza
20% [1 gos]

Taka sobie
Taka sobie
0% [0 gosw]

Saba
Saba
0% [0 gosw]

Ogem gosw: 5
Musisz zalogowa si, aby mc zagosowa.
Rozpoczto: 01/04/2011 21:05

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

26/11/2020 20:47
На дворе 21 век, и каждая уважаемая
семья хочет, чтобы дети умели играть на музыкальн
ых инструмен
тах. Многие д

15/11/2020 20:29
Уникальны
й лазерный проектор, который мгновенно
превращае
т любую стену, дом или потолок в созвездие
тысячи и

15/11/2020 16:00
Уникальны
й лазерный проектор, который мгновенно
превращае
т любую стену, дом или потолок в созвездие
тысячи и

15/11/2020 13:05
Уникальны
й лазерный проектор, который мгновенно
превращае
т любую стену, дом или потолок в созвездие
тысячи и

15/11/2020 12:48
Уникальны
й лазерный проектор, который мгновенно
превращае
т любую стену, дом или потолок в созвездие
тысячи и

Historia

HISTORIA OSP


OSP w Skrzeszewie zostaa powoana do ycia w 1921 roku przez grup mieszkacw ktrej przewodzi Stefan Strus wa¶ciciel maj±tku Ignacpol,pose na Sejm II Rzeczpospolitej.

Ich celem byo zabezpieczenie wsi,¶wieo odbudowanej po wielkim poarze wywoanym ostrzaem miejscowo¶ci przez wojska Pruskie w czasie I wojny ¶wiatowej.

Ostrza by tak skuteczny, e caa wie¶ spona pozosta tylko ko¶ci w ktrym do dzi¶ tkwi± uwize w ¶cianach pruskie pociski.

Sytuacja powtrzya si w 1920 roku podczas zwyciskiej bitwy w ktrej jazda ochotnicza mjr.Feliksa Jaworskiego skutecznie odcia drog odwrotu kilku dywizjom bolszewickim cofaj±cym si z pod Warszawy.

Pierwszym prezesem wybrano oczywi¶cie Stefana Strusa, ktry ofiarowa drzewo na budow a straacy przetarli je na odpowiednie bale i wystarczy tydzie aby remiza bya gotowa.Budynek nie sta dugo bez wyposaenia.

Za pieni±dze ze skadek,darowizn i dochodw z imprez kulturalnych zakupiono wz konny rekwizytowy,sikawk rczn±,dwie beczki na wzkach a miejscowy krawiec uszy pierwsze mundury.

Spoeczestwo Skrzeszewa doceniaj±c zaangaowanie straakw funduje w 1930 roku sztandar ktry jest do dzi¶ przechowywany w miejscowym ko¶ciele parafialnym.

Straacki zapa udzieli si nawet....zwierztom. Gdy ko jednego ze straakw usysza sygna alarmowy,pdzi z pastwiska prosto do remizy i stawa przed wozem rekwizytowym.Wa¶ciciel zna ju nawyki swojego konia to te nie rozgl±da si za nim,ale chwyta uprz± i te bieg do remizy,wiedzia e jego rumak bdzie tam oczekiwa swego gospodarza.

W trudnym okresie okupacji hitlerowskiej druhowie ze Skrzeszewa zapisali pikn± kart w swojej historii,licznie przyst±pili do ruchu oporu, pomagali ukrywaj±cym si na miejscowym cmentarzu ydom, przeprowadzali akcje sabotaowe.Kilku z nich nie wrcio do szeregu,zostali na zawsze pod Monte Cassino,Zgorzelcem i na polach podwarszawskich.

Trudna walka, po zakoczeniu wojny przemienia si w trud odbudowy.Wycofuj±cy si Niemcy zrabowali sprzt poarniczy,trzeba byo o wszystko stara si od nowa.Stra szybko odzyskuje nalen± sobie pozycj i ju w 1952r. zostaje wyposaona w samochd ga¶niczy marki RUGBY a nastpnie Ford CANADA.

Wok stray skupia si te ycie kulturalne,straacki zesp sceniczny wystawi okoo 20 rnych przedstawie tzw.komedyjek z ktrych przedstawienie pt."Na Kwaterach"byo wielokrotnie wystawiane w okolicznych miejscowo¶ciach. Zesp cay dochd przeznacza na zakup sprztu.

W 1963r.oddano do uytku nowoczesn± jak na tamte czasy pitrow± stranic z dwoma boksami garaowymi. Cztery lata pniej PKSP w Sokoowie Podl. przekazaa typowy straacki beczkowz star 25.Pojazd ten suy do 1985r. w ktrym to zosta zast±piony przez typowy Star 200.

W 1996r.OSP ¶wituje uroczy¶cie 75-lecie powstania.Podczas uroczysto¶ci w dowd uznania otrzymuje trzeci ju z kolei sztandar.

Rok pniej stra zostaje w±czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga¶niczego. Udzia w systemie nakada nowe,szersze zadania,dlatego dziki wsparciu finansowemu ZOSP RP i budetu Gminy zostaje zmodernizowany i dostosowany do aktualnych potrzeb samochd star 200. Drugim pojazdem przeznaczonym przede wszystkim do ratownictwa drogowego staje si zdobyty i wyposaony dziki wsparciu wadz gminy ford TRANSIT.

Obecnie OSP w Skrzeszewie liczy 40-tu czonkw czynnych w tym 10 pa zrzeszonych w KDP z ktrych cz¶ odbdzie w tym roku podstawowe szkolenie i bdzie braa czynny udzia w akcjach rat-ga¶,5-ciu czonkw honorowych.

Rozwj stray nie by by moliwy bez wsparcia samorz±du, Rady Gminy w Repkach przychylno¶ci Wjta Gminy, bezinteresownemu wsparciu finansowemu wielu firm oraz osb prywatnych. Wszystkim serdecznie dzikujemy.Bogata historia ycia jednostki w Skrzeszewie pozwala ywi nadziej na dalszy jej rozwj dla dobra mieszkacw wsi,gminy Repki i powiatu Sokoowskiego oraz stanowi godny do na¶ladowania przykad w przyszo¶ci.